int(8) string(29) "Undefined index: HTTP_REFERER" string(79) "/home/users/allsenses/public_html/euwt-novum.eu/library/Cms/Referer/Referer.php" int(15) array(0) { } Wspólnie rozwiązujemy problemy - EUWT NOVUM z o.o.
 
Wspólnie rozwiązujemy problemy

Wspólnie rozwiązujemy problemyŹródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska
Okres realizacji projektu: 01.01.2018-31.12.2020 (36 miesięcy)
 
O PROJEKCIE:
Projekt koncentruje się na rozwiązywaniu zdefiniowanych problemów systemowych współpracy transgranicznej na czesko-polskiej granicy. Głównym celem projektu jest zwiększenie intensywności współpracy między kluczowymi instytucjami na polu czesko-polskiej współpracy transgranicznej.
W ramach projektu funkcjonować będzie 6 grup tematycznych:

  1. Transport;
  2. Problemy administracyjne;
  3. Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo;
  4. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne;
  5. Ochrona środowiska;
  6. Współpraca gospodarcza.

W ramach projektu przewidziano organizację spotkań każdej z grup co najmniej dwa razy w roku. Zorganizowane zostaną także szkolenia oraz konferencje.

 
Osoba do kontaktu:
Monika Kozłowska
e-mail: monika.kozlowska@euwt-novum.eu
tel. +48 780-166-533